Zakon o porezu na promet nekretnina

Zakon o porezu na promet nekretnina Porez na promet nekretnina obračunava se i plaća prema odredbama ovoga Zakona. Zakonom o porezu na promet nekretnina takva obveza nije propisana.

Zakon o porezu na promet nekretnina

Ovakav sustav oporezivanja prometa nekretnina mijenja se s 1. Zakon o porezu na promet nekretnina, u bitnome ne mijenja svoju suštinu a to je da se oporezuje svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici. Ako se nekretnina stječe na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom. Prvu skupinu čine opća oslobođenja prema kojima porez na.

Zakon o porezu na promet nekretnina

Zakona o porezu na promet nekretnina kojim je propisan način utvrđivanja porezne osnovice kada je prodavatelj nekretnine poduzetnik ili druga osoba.

Ministarstvo financija tako predlaže novi zakon o porezu na promet nekretninama prema kojem bi s početkom iduće godine stopa tog poreza. Iznimno od navedenog, ako isprava o raspolaganju nekretninama nije izdana. O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA. Prečišćen tekst (objavljen kao prečišćen tekst). Iako su izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 1. Ovim Zakonom ureĎuje se materija oporezivanja prometa nekretnina i prava na. Tema: zakon o porezu na promet nekretnina. Varaždinska pravnica goni državu po europskim sudovima.

Zakon o porezu na promet nekretnina

Ovim zakonom uređuju se obaveza plaćanja i način.

Iako je predmetni objekt nakon izvršene procjene. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama. MOGU LI STRANI DRŽAVLJANI KUPOVATI NEKRETNINE U HRVATSKOJ? Prema podacima spisa predmeta, što ovdje nije niti sporno, tužitelj je zaključio ugovor o darovanju nekretnina 8.