Zakon o platnom prometu

Zakon o platnom prometu Поједини појмови у смислу овог закона имају. Оvim Zаkоnоm urеđuје sе оbаvlјаnjе unutаrnjеg plаtnоg prоmеtа u. Detaljan pregled zakona Republike Hrvatske – izvadak iz Narodnih novina, ZAKON O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI.

Zakon o platnom prometu

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLATNIM TRANSAKCIJAMA. Ovim zakonom uređuje se obavljanje platnog prometa u. Platni promet obavlja se na naĉin i pod uslovima propisanim ovim zakonom. Ovim se Zakonom uređuje obavljanje platnog prometa u zemlji.

Zakon o platnom prometu

Predbilježite se na redovitu e-poštu s aktualnostima. Zakon o platnom prometu – prestao da važi 1. Glavni je cilj novog zakona o platnom prometu koji će biti u primjeni od početka sljedeće godine usklađivanje načina poslovanja hrvatskih.

NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA. Platni promet je okosnica zapravo temelj svih robnonovčanih transakcija koje pravne i fizičke osobe obavljaju unutar i izvan državnog teritorija kojem pripadaju. SVI IH NOSE Ovo sigurno niste znali o hit modnom dodatku. U cilju adekvatne primjene odredbi novog Zakona o unutarnjem platnom prometu Federacije BiH. Zakona o platnom prometu u zemlji propisuje da poslovni subjekt ne može obavljati obračunsko plaćanje ako na. Njegova primjene počinje u pretežitom broju njegovih odredaba od 1.

Zakon o platnom prometu

Predstavnički dom Federalnog parlamenta danas je na sjednici odobrio Prijedlog zakona o unutarnjem platnom prometu, čiji je osnovni cilj.

Pojedine odredbe Zakona o unutrašnjem prometu FBiH, koji je donesen ove godine, u praksi su izazvale poprilično nerazumijevanje. Domaći (tuzemni) platni promet obuhvaća sustav plaćanja između fizičkih i. Zakonom o platnom prometu uređuju se temeljna pitanja platnog prometa u zemlji. Prema novom Zakonu o unutrašnjem platnom prometu, poslovni subjekti kod ovlaštenih organizacija mogu otvoriti i trebaju se opredijeliti o sljedećim vrstama. Poslovni subjekt dužan je novčana sredstva voditi na računima kod banaka i sva plaćanja.