Porez na dohodak stope

Porez na dohodak stope Promjena poreznih stopa i razreda za obračun poreza na dohodak. U tablici ispod prikazane su porezne stope i razredi za 2016. Mjesečni predujam poreza na dohodak određuje Porezna uprava rješenjem. Primjenom porezne stope od 12% na godišnji paušalni dohodak koji je ujedno i. POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAĆA). Godišnji porez na dohodak plaća se po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 210. U ovom će pojmovniku biti riječi o stopama poreza na dohodak.

Porez na dohodak stope

Za početak valja definirati dva pojma od kojih se ovaj sklop riječi sastoji: dohodak i stope poreza. Prikaz aktualnih i “povijesnih” stopa i razreda za izračun poreza na dohodak.

Stope i porezni razredi poreza na dohodak LINK; Promjene zakona iz. Ovisno o visini vašeg dohotka, porezna stopa iznosi od 12 do 40 posto, a na. Obveznici poreza na dohodak su fizičke osobe koje ostvaruju. Nova reforma Zakona o porezu na dohodak. Međutim, država u kojoj ste rezident u porezne svrhe u pravilu može. To uključuje plaće, mirovine, naknade, dohodak od imovine i iz drugih.

Stope poreza na dohodak od 25 i 40 posto snižene su na 24 i 36 posto, a promijenjene su i porezne osnovice.

Porez na dohodak stope

Tako će se stopom od 24 posto. Prema Zakonu o porezu na dohodak, porez se ne obračunava na sljedeće. Porez na dohodak 10% (FBiH, RS, BD) Porez na dodanu vrijednost (PDV) Jedinstvena stopa PDV-a 17%. Uprava za neizravno oporezivanje je zadužena za. Porezne stope na godišnji dohodak: Godišnja porezna osnovica stopa do 210.

Pristupa se izradi Godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2016. F10) trebaju biti podešeni na slijedeći način: stopa poreza na.