Optička rešetka

Optička rešetka Optička rešetka je pločica sa nizom uskih paralelnih, jednakih i međusobno jednako udaljenih pukotina. OPTIČKA REŠETKA Ogib svjetlosti na optičkoj rešeci. Enciklopedijski članak: optička rešetka, on-line izdanje Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Ogib i interferencija na dvije pukotine. U smjeru okomitom na optičku rešetku (θ = 0) svi su valovi u fazi te na zastoru dobivamo svijetlu prugu. Ogibom upadnog ravnog vala, svaka pukotina postaje izvor cilindričnih.

Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012. Može poslužiti za određivanje valne duljine vidljive svjetlosti kada je valna duljina svjetlosti. Na rešetku upada okomito svjetlost valne duljine 589 nm. Rešetku obasjavamo svjetlošću valne duljine. Na kojoj udaljenosti od središnje pruge dobijemo. Svjetlu prugu trećeg reda opažamo pod kutom 32. Kolika je valna duljina svjetlosti kojom je obasjana rešetka, ako.

DIFRAKCIJA SVJETLOSTI NA OPTIČKOJ REŠETKI lkj. Odredite valnu duljinu He-Ne lasera koristeći ravnalo kao optičku rešetku. Pod pojmom optička rešetka, podrazumijevamo svaki ureñaj sastavljen od. Uvjeti za nastanak konstruktivne i destruktivne interferencije. Znate li da sigurnost rasvjete u tamnoj komori možete provjeriti običnim CD-om? CD naime djeluje kao reflektirajuća optička rešetka, ona kao i. Java applet simulira eksperiment interferencije svjetlosti koja prolazi kroz pukotinu i pada. Kada zastor postavimo okomito na optičku os, bilo gdje u području.

Okomito na optičku rešetku upada svjetlost valne duljine 589nm.