Džul mjerna jedinica

Džul mjerna jedinica Džul (znak J) je mjerna jedinica SI za rad (W), energiju (E) i toplinu (Q). James Prescott Joule, prema kojem je jedinica i nazvana. Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije.

Džul mjerna jedinica

J, rad, energija, toplina, N m = kg m2 s-2. Džul (eng. joule; simbol: J; takođe njutn metar, vat sekund ili kulon volt) je SI jedinica za energiju i rad. Nazvana je po fizičaru Džejmsu Preskotu Džulu. SI – MEĐUNARODNI SUSTAV MJERNIH JEDINICA.

Džul mjerna jedinica

Iz jedinice: džul, kalorija (15C), kalorija (međunarodna), kalorija (termokemijska), Btu, elektronvolt, erg, kilovatsat. KONVERTER MJERNIH JEDINICA Vam omogućuje pretvaranje više od 150. C, kalorija – međunarodna, kalorija – termokemijska, Btu. Enciklopedijski članak: džul, on-line izdanje Hrvatske enciklopedije. Jouleu) (joule; znak J), mjerna jedinica rada, energije i topline, izvedena. Izvedene SI jedinice s posebnim imenom. Specifčni toplinski kapacitet džul po kilogramu i kelvinu. Razliku između dimenzije i mjerne jedinice je u tome što dimenzija predstavlja mjeru koliko.

Sama mjerna jedinica je dogovorena i utvrđena mjera kojoj.

Džul mjerna jedinica

Rad je fizička veličina kojom opisujemo djelovanje sile na nekom putu. Jedinice koje su koherentno izvedene iz osnovnih jedinica SI, date su kao algebarski izrazi u obliku. OSTALO (kako koristiti prefikse za druge mjerne jedinice). Kalorija je mjerna jedinica za energiju. U međunarodnom sistemu jedinica, kao standardna jedinica za energiju koristi se džul (J), a kalorija se koristi kao.

Međunarodni sustav mjernih jedinica (SI) je sustav jedinica koji je.